Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-20 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 07:45

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo báo về việc ký hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019-20.

Các bạn lưu ý

- Các bạn liên hệ với GVHD để xác định lại tên đề tài để đảm bảo phù hợp với danh mục tên đề tài đính kèm với thông báo này. Trong trường hợp có sai sót, các bạn báo với GVHD để có hướng xử lý.

- Đối với những đề tài có thay đổi tên đề tài, kinh phí so với đăng ký ban đầu, các bạn phải làm lại bản thuyết minh: 3 bộ, theo mẫu 2 - SVNCKH tại trang web của phòng KHCN&MT-TCKH.

- Thời gian: 25.11-06.12.2019

- Địa điểm nộp thuyết minh và ký hợp đồng: Phòng KHCN&MT-TCKH – A112 – Cô Cẩm Nhi phụ trách.

Link: https://drive.google.com/open?id=1ZbQpFq0SGSCi3PlARyqOzN1eLfX0SzK_

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học