Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 1257 invités en ligne

Liên kết website

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 12/2019 - Tập 16, Số 12/2019 - KHTN&CN
Tháng 12/2019 - Tập 16, Số 12/2019 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes

Tập 16

12(2019)


Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
17

12/2019 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1

Cao Trần Tứ Hải,

Dương Minh Thành

Số Betti thứ hai của các đại số Lie lũy linh kiểu Jordan (Xem toàn văn)

The second Betti number of nilpotent Jordan-type Lie algebras

877-890
2

Lê Thị Hoài Châu,

Nguyễn Thị Nhân

Đánh giá năng lực mô hình hóa của học sinh trong dạy học chủ đề “Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số” ở lớp 12 (Xem toàn văn)

Assessment of 12 th graders’ modeling competence in the theme-based teaching “Finding the maximum or minimum value of a function”

891-906
3

Nguyễn Thị Nga,

Phan Nữ Nhật Hạnh

Tích hợp Toán – Sinh học ở trường phổ thông: Trường hợp khái niệm xác suất (Xem toàn văn)

Integrated Mathematics and Biology in secondary schools: A case of probability concept

907-917
4 Bùi Thị Thanh Mai

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giáo dục STEM (Xem toàn văn)

Designing a STEM integrated instruction framework

918-928
5 Dương Thị Giáng Hương

Khảo sát khả năng xử lí nước thải chăn nuôi heo sau hầm biogas bằng tảo Actinastrum sp. (Xem toàn văn)

A study on swine wastewater treatment after biogas digestion using Actinastrum sp.

929-937
6

Nguyễn Thành Đạt,

Phan Bảo Ngọc

Xác định tiêu chí hút vật chất cho các sao lùn trẻ có kiểu phổ M trễ ở những đám sao lân cận Mặt Trời (Xem toàn văn)

Determining the accretion criterion for young accreting late-M dwarfs in nearby associations

938-946
7

Lê Đức Long,

Võ Diệp Như

Thiết kế kịch bản sư phạm: Thách thức cần giải quyết trong đào tạo trực tuyến (Xem toàn văn)

Designing a pedagogical script: Challenges need to be resolved in e-Learning

947-960
8

Lê Trọng Đức,

Nguyễn Nguyễn Cường Phát,

Huỳnh Tiến Sỹ

Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.). Đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế Enzyme a-glucosidase (Xem toàn văn)

An investigation of some biological activities of fruits and leaves extract from Caryota mitis L. Plant: evaluating the ability to control glucose through a-glucosidase activity

961-974
9 Lê Văn Chua

Nhóm con của nhóm nhân trong vành chia quaternion thực (Xem toàn văn)

Subgroups of the multiplicative group of the division ring of real quaternions

975-981
10

Nguyễn Thành Nhân,

Lê Đức Việt

Sự tồn tại nghiệm của phương trình p-Laplace với dữ liệu độ đo trong không gian Marcinkiewicz (Xem toàn văn)

Existence of a renormalized solution to the p-Laplace equation with measure data in Marcinkiewicz spaces

982-992
11

Nguyễn Văn Hưng,

Ngô Thị Hoài An

Tính nửa liên tục trên của ánh xạ nghiệm cho bài toán cân bằng véctơ hai mức yếu phụ thuộc tham số (Xem toàn văn)

On the upper semicontinuity of solution mappings for parametric weak vector bilevel equilibrium problems

993-1000
12 Triệu Nguyên Hùng

Ứng dụng copula cho chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Xem toàn văn)

Copula application for derivative securities on Vietnam stock market

1001-1007
13 Trần Trí Dũng

Tính bị chặn của toán tử Hardy-Cesàro có trọng tổng quát trên các không gian Morrey tổng quát (Xem toàn văn)

The boundedness of generalized weighted Hardy-Cesàro operators on generalized Morrey spaces

1008-1017
14

Võ Hồng Trung,

Nguyễn Thị Hồng Phúc,

Trần Đình Phương

Ảnh hưởng của nitơ (nitrate) lên sự tăng trưởng, hàm lượng protein và khả năng chống oxy hóa của Spirulina sp. (Xem toàn văn)

Effect of nitrogen (nitrate) on growth, protein content, and antioxidant capacity of the Spirulina sp.

1018-1033
15

Nguyễn Thị Thương Huyền,

Bùi Thị Kim Ngân,

Trương Văn Trí,

Phạm Văn Ngọt

Ảnh hưởng của thời gian chiếu UVA lên khối lượng cơ thể, số lượng tế bào máu và nội quan của chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino) (Xem toàn văn)

Effects of uva light exposure on the body weight, the blood cells and internal organs of albino mouse (Mus musculus var. albino)

1034-1052
16

Trần Thị Hoàng Yến,

Đinh Lê Mai Phương,

Trần Thành Thái,

Nguyễn Lê Quế Lâm,

Ngô Xuân Quảng, Phạm Thanh Lưu

Sử dụng chỉ số TDI (Trophic Diatom Index) của thực vật phù du để đánh giá trạng thái dinh dưỡng ở một số thủy vực trong thành phố Bến Tre (Xem toàn văn)

Using trophic diatom Index (TDI) for assessing eutrophic status of some water bodies in Ben Tre City, Vietnam

1053-1064
17

Nguyễn Tuyên Yên,

Nguyễn Thúy Hương

Sàng lọc, tuyển chọn bộ chủng vi khuẩn lactic có khả năng kháng Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) (Xem toàn văn)

Screening and selecting lactic acid bacteria strain resisting methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

1065-