Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách cố vấn học tập PDF. In Email
Chủ nhật, 02 Tháng 2 2020 16:17

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

STT Lớp Cố vấn học tập Ghi chú
1 42.TIN.A Trần Hữu Quốc Thư
2 42.TIN.B Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
3 42.CNTT.A Ngô Quốc Việt
4 42.CNTT.B Trần Đức Tâm
5 42.CNTT.C Âu Bửu Long
6 43.TIN.A Nguyễn Thị Ngọc Hoa
7 43.CNTT.A Ngô Quốc Việt
8 43.CNTT.B Lê Đức Long
9 43.CNTT.C Trần Sơn Hải
10 43.CNTT.D Nguyễn Viết Hưng
11 44.TIN.A Trần Đức Tâm
12 44.CNTT.A Lương Trần Hy Hiến
13 44.CNTT.B Lê Minh Triết
14 44.CNTT.C Trịnh Huy Hoàng
15 44.CNTT.D Lê Minh Triết
16 45.TIN.A Nguyễn Trần Phi Phượng
17 45.CNTT.A Ngô Quốc Việt
18 45.CNTT.B Trần Đức Tâm
19 45.CNTT.C Trần Hữu Quốc Thư
20 45.CNTT.D Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
21 45.CNTT.E Lương Trần Hy Hiến
22 46.CNTT.A Trần Thanh Nhã
23 46.CNTT.B Lương Trần Ngọc Khiết
24 46.CNTT.C Trịnh Huy Hoàng
25 46.CNTT.D Ma Ngân Giang
26 46.TIN.A Nguyễn Trần Phi Phượng
27 46.TIN.B Trần Thanh Nhã
28 47.CNTT.A Ngô Quốc Việt
29 47.CNTT.B Trần Quang Huy
30 47.CNTT.C Văn Thế Thành
31 47.TIN.A Võ Hoàng Quân
32 47.TIN.B Nguyễn Thị Ngọc Hoa
33 48.CNTT.A Trần Quang Huy
34 48.CNTT.B Lê Minh Triết
35 48.CNTT.C Ma Ngân Giang
36 48.TIN.A Hồ Diệu Khuôn
37 48.TIN.B Lê Đức Long
38 49.CNTT.A Nguyễn Văn Thịnh
39 49.CNTT.B Lương Trần Ngọc Khiết
40 49.CNTT.C Lương Trần Hy Hiến
41 49.CNTT.D Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
42 49.TIN.A Trần Hữu Quốc Thư
43 49.TIN.B Võ Hoàng Quân

update 08/2023

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...