Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 1004 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 01/2020 - Tập 17, Số 01/2020 - KHXH&NV
Tháng 01/2020 - Tập 17, Số 01/2020 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 17,

Số 1(2020)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science

 

19

196 01/2020 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Thị Phương Thúy

Diễn ngôn chính trị, xã hội trong tiểu thuyết đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 (Xem toàn văn)

Political and social discourses in Cochinchinese fiction from 1945 to 1954

1-13
2 Trần Thị Thùy Trang

Lí niệm giáo dục thời Minh Trị (1868-1912) (Xem toàn văn)

Idea of education in the Meiji period (1868-1912)

14-22
3 Trương Thị Kim Anh

Khuynh hướng hiện thực huyền ảo với việc xử lí đề tài trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Xem toàn văn)

The tendency of fanciful reality in the treatment of topics in contemporary Vietnamese novels

23-36
4 Võ Quốc Việt

Chiều kích thứ tư trong Mưa nguồn và Lá hoa cồn của Bùi Giáng

(Xem toàn văn)

The fourth dimension in Mưa nguồn và Lá hoa cồn of Bui Giang

37-48
5 Dương Mỹ Thắm

Cậu Hai Miên: Từ đời thực bước vào tác phẩm (Xem toàn văn)

Cau Hai Mien (Mr Hai Mien): From reality to literature

49-61
6 Trần Thị Nhật

Nhân vật Trần Quốc Tuấn trong tiểu thuyết Đức Thánh Trần của Trần Thanh Cảnh (Xem toàn văn)

Tran Quoc Tuan in the novel Duc Thanh Tran (Sain Trần) of Tran Thanh Canh

62-72
7 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Các giới từ định vị “at, in, on” trong tiếng Anh và việc đối dịch sang tiếng Việt qua khung tham chiếu định vị (Xem toàn văn)

Locative prepositions “at, in, on” in English and the contrastive translation into Vietnamese through the locative framework

73-81
8 Bùi Lan Hương

Phép biện chứng duy vật dưới cách tiếp cận của Karl Raimund Popper

(Xem toàn văn)

Materialism dialectic under Karlraimund Popper's approach

82-88
9 Nguyễn Hữu Lễ

Tiếp cận dân tộc học trong nghiên cứu du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX

(Xem toàn văn)

The ethnographic approach in the study of Vietnamese travel writing in the first half of the century XX

89-100
10 Nguyễn Xuân Hồng

Về một số miền nguồn phổ biến trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh Mĩ

(Xem toàn văn)

About some common source domains in American English political discourse

101-106
11 Nguyễn Minh Trí

Tính gia tộc và tính cộng đồng làng xã trong văn hóa hai miền Bắc Nam Trung Quốc (Xem toàn văn)

The characteristic of appreciation of family and village community in Northern and Southern Chinese culture

107-116
12

Phạm Xuân Hậu,

Nguyễn Thị Diễm Tuyết

Hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang và việc khai thác phục vụ du lịch (Xem toàn văn)

Spiritual activities at Ba Chua Xu temple in nui Sam mountain, An Giang Province and the exploitation of tourism services

117-129
13 Nguyễn Đức Tôn

Sự phân hóa giàu nghèo trong mức sống dân cư ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2016 (Xem toàn văn)

The rich – poor gap in people’s living standards in Binh Dinh Province period 2010-2016

130-139
14 Trịnh Diệp Phương Vũ

Trung Quốc và vấn đề đảm bảo an ninh trong vận chuyển năng lượng trên biển (Xem toàn văn)

China and security issues in shipping energy at sea

140-146
15 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Một số giải pháp phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some solutions to the improvement of health care services in Ho Chi Minh City

147-155
16

Nguyễn Thị Tứ,

Hồ Lê Minh Đức

Nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành (Xem toàn văn)

Psychological counseling needs by women victims of domestic violence

156-164
17 Nguyễn Đình Tình

Tiềm năng và định hướng khai thác để phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) (Xem toàn văn)

Ecotourism development potential and orientation of Ke Go Natural Reservation area – Ha Tinh

165-175
18 Trịnh Huỳnh An

Nhân vật hoàng đế trong văn chính luận trung đại Việt Nam từ thế kỉ X-XV

(Xem toàn văn)

The emperor character in the literarure of political commentary in the medieval times of Vietnam from the tenth century to the fifteenth century

176-185
19 Trần Thị Ngọc Lan

Những kĩ thuật phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu cơ bản (Xem toàn văn)

Some sign language interpretation techniques

186-196