Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 2282 invités en ligne

Liên kết website

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 2/2020- Tập 17, Số 02/2020 - KHGD
Tháng 2/2020- Tập 17, Số 02/2020 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 17,

Số 02(2020)


Khoa học Giáo dục

Education Science
18

02/2020 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Ái Quốc

Một phân tích tri thức luận tính compact trong Giải tích và Tôpô học

(Xem toàn văn)

An epistemological analysis of compactness in Analysis and Topology

197-210
2

Nguyễn Hữu Lợi,

Trần Lương Công Khanh

Hai mặt tác động biện chứng của quá trình phát triển khái niệm toán học: Trường hợp hàm số mũ (Xem toàn văn)

Two aspects of dialectic impact in the development process of a mathematical concept: A case of exponential function

211-221
3

Đào Thị Hoa,

Nguyễn Quang Hưởng

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Xem toàn văn)

Designing competence-based lesson plans for Maths

222-234
4

Nguyễn Thị Phượng Liên,

Nguyễn Xuân Trường,

Cao Cự Giác

Sử dụng bài tập tự học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Enhancing self-study competence of chemistry for 10th graders using self-study exercises for reaction rate and Chemical equilibrium

235-253
5

Lê Hải Mỹ Ngân,

Nguyễn Thị Minh Thảo

Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề STEM hệ thống cấp nước tự động đơn giản theo quy trình dạy học 6E chương trình trung học cơ sở (Xem toàn văn)

STEM-education: simple automatic water-suppling system based on the 6E learning model for secondary students

254-269
6

Nguyễn Kim Dung,

Phạm Thị Hương

Nghiên cứu tổng quan về chiến lược phát triển giáo dục STEM tại Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam (Xem toàn văn)

An overview on development strategies of STEM education in the US and the experiences for Vietnamese education system

270-281
7
Nguyễn Hồng Nga

Bàn về mục tiêu của giáo dục đại học ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Objectives of higher education in Vietnam

282-292
8

Nguyễn Phước Bảo Khôi,

Đỗ Gia Linh

Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Text complexity in common core state standards for English Language Arts and Literacy and some directions for Vietnam

293-304
9
Nguyễn Thanh Tùng

Cách xử lí vấn đề liên kết trong dịch thuật ngôn ngữ báo chí của sinh viên Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The handling of cohesion in journalism translation by students at the English Department in Ho Chi Minh City University of education

305-328
10

Huỳnh Mai Trang,

Mai Hồng Đào

Cảm xúc trong học tập của sinh viên (Xem toàn văn)

Students’ achievement emotions

329-331
11

Đào Thị Duy Duyên,

Đinh Thảo Quyên,

Nguyễn Thị Bích Hồng

Thực trạng quá trình chọn ngành sư phạm của sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The choice of pedagogy major by freshman at Ho Chi Minh City University of Education

331-340
12

Trần Minh Tuấn,

Nguyễn Trung Sơn

Xây dựng mô hình đánh giá về sự hài lòng của sinh viên trong học phần Giáo dục Thể chất ở Trường Đại học Sài Gòn (Xem toàn văn)

Proposing an evaluation model of student satisfaction in Physical Education at Saigon University

341-352
13 Huỳnh Xuân Nhựt

Cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư với vấn đề đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Learning opportunities for immigrant students in Ho Chi Minh City and problems related to teaching staff and educational managers

353-361
14 Ngô Thị Minh Hằng

Sự biến đổi môi trường văn hóa giáo dục Nam Kỳ từ truyền thống đến hiện đại giai đoạn 1861-1945 (Xem toàn văn)

The change of educational and cultural environment in Cochinchine from tradition to modern stage 1861-1945

362-374
15

Huynh Thanh Phong,

Nguyen Thuc Thanh Tin

L’évaluation des apports du voyage de terrainà la formation de tourisme (Dép. de Français, Univ. de Pédagogie de Hochiminh-Ville) (Xem toàn văn)

Evaluation of the contributions of the field trip to tourism training (Department of French, Ho Chi Minh City University of Education)

375-387
16 Nguyễn Thiện Chí

Giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh khi học chủ đề phép chia hết dưới ngôn ngữ của Didactic toán (Xem toàn văn)

Explaining the causes of students’ misperception in learning divisibility rules using Didactic mathematics

388-