Phòng Hợp tác Quốc tế
  
Trang chủ Văn bản Các văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
Các văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
Khác - Văn bản

 

 

TT

Thông tin

Trích yếu

I. CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

1

KH: 136/2007/NĐ-CP
Ngày BH: 17/8/2007

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Chính phủ

Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

2

KH: 94/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 16/10/2015

Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

3

KH: 06/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 25/01/2010

Ngày HL: 15/3/2010
NBH: Chính phủ

Nghị định Quy định những người là công chức

(Link)

4

KH: 08/2009/TTLT/BCA-BNG
Ngày BH: 06/10/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Link)

5

KH: 08/2013/TTLT-BCA-BNG
Ngày BH: 20/8/2013

Ngày HL: 05/10/2013
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao

Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

(Link)

6

KH: 03/2016/TT-BNG

Ngày BH: 30/6/2016

Ngày HL: 15/8/2016
NBH: Bộ Ngoại giao

Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

(Link)

7

KH: 29/2016/TT-BCA

Ngày BH: 06/7/2016

Ngày HL: 20/8/2016

NBH: Bộ Công an

Thông tư Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

(Link)

8

KH: 75/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 1/7/2020

Ngày HL: 1/7/2020
NBH: Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(Link)

  Học bổng cho sinh viên 

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ. Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít...
 

 Các đoàn khách quốc tế 

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON, HÀN QUỐC

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại Học Quốc Gia Incheon, Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc, về phía khách có GS. Tae-Hyun Kim - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản – Đại...
 

 Du học 

Ngày Hội Thông tin Giáo dục Australia

Australia Future Unlimited: Education Roadshow Vietnam 2013 Ngày Hội Thông Tin Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn Do Chính Phủ Australia Tổ Chức (vào cửa tự do) Hà Nội 08.30 – 14.00 Thứ Bảy 9/11/2013 Khách Sạn Daewoo 360 Kim Mã, Quận Ba...