Phòng Hợp tác Quốc tế
  
Trang chủ Văn bản Các văn bản về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giáo dục đào tạo
Các văn bản về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, giáo dục đào tạo
Khác - Văn bản

 

 

TT

Thông tin

Trích yếu

IV. CÁC VĂN BẢN VỀ HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI

VỀ PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

KH: 113/2014/NĐ-CP

Ngày BH: 26/11/2014

Ngày HL: 01/03/2015

NBH: Chính phủ

Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

(Link)

2

KH: 07/2015/TT-BTP

Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 01/08/2015

NBH: Bộ Tư pháp

Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

(Link), (Phụ lục 1), (Phụ lục 2)

3

KH: 86/2018/NĐ-CP

Ngày BH: 06/6/2018

Ngày HL: 01/8/2018

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Link)

4

KH: 04/2020/TT-BGDĐT

Ngày BH: 18/03/2020

Ngày HL: 05/05/2020

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(Link)

  Học bổng cho sinh viên 

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ. Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít...
 

 Các đoàn khách quốc tế 

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON, HÀN QUỐC

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại Học Quốc Gia Incheon, Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc, về phía khách có GS. Tae-Hyun Kim - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản – Đại...
 

 Du học 

Ngày Hội Thông tin Giáo dục Australia

Australia Future Unlimited: Education Roadshow Vietnam 2013 Ngày Hội Thông Tin Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn Do Chính Phủ Australia Tổ Chức (vào cửa tự do) Hà Nội 08.30 – 14.00 Thứ Bảy 9/11/2013 Khách Sạn Daewoo 360 Kim Mã, Quận Ba...