Phòng Hợp tác Quốc tế
  
Trang chủ Văn bản Các văn bản về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Các văn bản về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Khác - Văn bản

 

TT

Thông tin

Trích yếu

V. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

1

KH: 225/2010/TT-BTC

Ngày BH: 31/12/2010

Ngày HL: 01/03/2011

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam thuộc nguồn thu NSNN

(LinkLink phụ lục)

2

KH: 04/2007/TT-BKH

Ngày BH: 30/7/2007

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ)

(Link)

3

KH: 01/2008/TT-BNG

Ngày BH: 04/02/2008

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Ngoại giao

Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

(Link)

4

KH: 111/2008/TT-BTC

Ngày BH: 24/11/2008

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của  nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

(Link)

5

KH: 219/2009/TT-BTC

Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

(Link)

6

KH: 192/2011/TT-BTC

Ngày BH: 26/12/2011

Ngày HL: 01/3/2012

NBH: Bộ Tài chính

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Link)

7

KH: 119/2009/QĐ-TTg

Ngày BH: 01/10/2009

Ngày HL: 20/11/2009

NBH: Thủ tướng

Quyết định ban hành về Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

(Link)

8

KH: 93/2009/NĐ-CP

Ngày BH: 22/10/2009

Ngày HL: 01/01/2010

NBH: Chính phủ

Nghị định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

(Link)

9

KH: 07/2010/TT-BKH

Ngày BH: 30/3/2010

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

(LinkLink phụ lục)

10

KH: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

Ngày BH: 28/5/2010

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

(Link)

11

KH: 218/2013/TT-BTC

Ngày BH: 31/12/2013

Ngày HL: 15/02/2013

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ

(Link)

12

KH: 56/2020/NĐ-CP

Ngày BH: 25/05/2020

Ngày HL: 25/05/2020

NBH: Chính phủ

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

(Link)

  Học bổng cho sinh viên 

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ. Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít...
 

 Các đoàn khách quốc tế 

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON, HÀN QUỐC

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại Học Quốc Gia Incheon, Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc, về phía khách có GS. Tae-Hyun Kim - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản – Đại...
 

 Du học 

Ngày Hội Thông tin Giáo dục Australia

Australia Future Unlimited: Education Roadshow Vietnam 2013 Ngày Hội Thông Tin Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn Do Chính Phủ Australia Tổ Chức (vào cửa tự do) Hà Nội 08.30 – 14.00 Thứ Bảy 9/11/2013 Khách Sạn Daewoo 360 Kim Mã, Quận Ba...