Phòng Hợp tác Quốc tế
  
Trang chủ Văn bản Các văn bản hướng dẫn tài chính
Các văn bản hướng dẫn tài chính
Khác - Văn bản

 

 

TT

Thông tin

Trích yếu

VI. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH

1

KH: 225/2010/TT-BTC

Ngày BH: 31/12/2010

Ngày HL: 01/03/2011

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam thuộc nguồn thu NSNN

(LinkLink phụ lục)

2

KH: 141/2009/TT-BTC Ngày BH: 13/7/2009Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

(Link)

3

KH: 219/2009/TT-BTC

Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

(LinkLink phụ lục 1)

4

KH: 192/2011/TT-BTC

Ngày BH: 26/12/2011Ngày HL: 01/3/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Link)

5

KH: 102/2012/TT-BTC

Ngày BH: 21/6/2012Ngày HL: 10/8/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

(Link)

  Học bổng cho sinh viên 

Học bổng KOICA năm 2019

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ. Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít...
 

 Các đoàn khách quốc tế 

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA INCHEON, HÀN QUỐC

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại Học Quốc Gia Incheon, Hàn Quốc. Tham dự buổi làm việc, về phía khách có GS. Tae-Hyun Kim - Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học cơ bản – Đại...
 

 Du học 

Ngày Hội Thông tin Giáo dục Australia

Australia Future Unlimited: Education Roadshow Vietnam 2013 Ngày Hội Thông Tin Giáo Dục Australia: Tương Lai Không Giới Hạn Do Chính Phủ Australia Tổ Chức (vào cửa tự do) Hà Nội 08.30 – 14.00 Thứ Bảy 9/11/2013 Khách Sạn Daewoo 360 Kim Mã, Quận Ba...