Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ
TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN "NGHE SINH VIÊN NÓI - NÓI SINH VIÊN NGHE" NĂM 2020 PDF Print E-mail
Saturday, 13 June 2020 08:13

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020, tại Phòng B405, BCN Khoa đã tổ chức diễn đàn "Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nghe' năm 2020. BCN Khoa đã lắng nghe và trao đổi những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động kiến tập- thực tập- nghiên cứu thực tế của sinh viên. Thông qua hoạt động này, BCN Khoa đã tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và là diễn đàn để sinh viên trao đổi những vấn đề còn khúc mắc trong quá trình học tập tại Khoa.

Diễn đàn đã đón nhận nhiều ý kiến và có sự tham gia của BCN, Cố vấn học tập, trợ lý giáo vụ, trợ lý tổ chức và đông đảo các bạn sinh viên tham gia

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học