Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 07:51

Thông báo Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

 

 

 

 

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang