Khoa Toán-Tin
  
Thông báo v/v Đăng ký học phần Trực tuyến HK1 2020 - 2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2020 21:35

1/ Đăng ký môn do khoa phụ trách (đúng kế hoạch đào tạo):

Nhóm 01, trong đó có ngành Sư phạm Tin Học và CNTT sẽ đăng kí  học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 17/8/2020;

 

2/ Đăng ký các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

  • Khóa 45: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 21/8/2020;
  • Khóa 44: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 24/8/2020;
  • Khóa 43: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 25/8/2020;
  • Các khóa 42 trở về trước: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 26/8/2020.

 

3/ Sinh viên đăng kí trả nợ học phần học chung với sinh viên K46 (tuyển sinh năm 2020) từ 08h00, ngày 13/10/2020 đến 19/10/2020.

Trong thời gian đăng ký học phần, mọi thắc mắc cần liên hệ Cố vấn học tập để giải đáp (Xem DS cố vấn tại đây).

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...