Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ DELF-DALF Lịch đăng ký, lịch thi [Thông báo] Kỳ thi Delf-Dalf tháng 11 năm 2020
[Thông báo] Kỳ thi Delf-Dalf tháng 11 năm 2020 PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 20:44

Các bạn thí sinh thân mến,

Các bạn quan tâm đến kỳ thi Delf-Dalf diễn ra vào tháng 11 năm 2020, xin tham khảo các file đính kèm :

- Lịch đăng ký

- Hướng dẫn đăng ký

- Các qui định bằng tiếng Việttiếng Pháp

- Phiếu đăng ký

Trân trọng./.

BTC

----------

Chères candidates, chers candidats,

Pour celles et ceux qui s'intéressent au Delf-Dalf qui se tiendra au mois de novembre 2020, veuillez consulter les fichiers suivants :

- Le calendrier

- La procédure d'inscription

- Les consignes en vietnamien et en français

- La fiche d'inscription

Cordialement,

Le C.O.

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản