Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
HOÀN CHỈNH TÊN VÀ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-21 PDF. In Email
Chủ nhật, 11 Tháng 10 2020 10:47

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên đăng ký thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2020-21 danh sách các đề tài đã được Hội đồng khoa học của Khoa thông qua. Đề nghị các bạn:

1. Chỉnh sửa lại tên đề tài theo văn bản này.

2. Hoàn chỉnh thuyết minh đề tài.

3. Liên hệ với người hướng dẫn khoa học và Ban Chủ nhiệm Khoa để ký xác nhận.

Sau khi hoàn tất các đề nghị trên, các bạn sẽ nộp thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học về Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học.

Thời hạn: 12 - trước 16 tháng Mười, 2020.

Link: https://drive.google.com/file/d/1wGbveV81OagFJ9yWAmxWxnCxs3gtN0Xa/view?usp=sharing

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học