Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
SINH VIÊN THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT PHỤC VỤ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG PDF. In Email
Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 17:06

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-ĐHSP ngày 06/11/2020 về việc Thử nghiệm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ xét tuyển vào Trường, các bạn sinh viên được huy động tham dự sẽ thực hiện thử nghiệm bài thi theo thời gian và địa điểm như sau:

Ngày 13/11/2020: Tập trung lúc 11g15 tại Hội trường B.

Ngày 15/11/2020: tại phòng máy tầng 8 và 9 lầu C theo lịch thi:

https://drive.google.com/file/d/1WxmWD9PDqlDpSyGmWY5q5InDlojWHPeD/view?usp=sharing

Kế hoạch số 424/KH-ĐHSP

https://drive.google.com/file/d/1XeOujlcUnkZzUmk6FGEdOPrjpLs_VV3T/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên được huy động tham gia

https://drive.google.com/file/d/1nMwBP0guO12mIRTPiwJ2b8vXFGpM7Joz/view?usp=sharing

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học