Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BỘ PHẬN TUYÊN GIÁO

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Yến Nam Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách bộ phận
2 Nguyễn Ngọc Khá Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Ủy viên
3 Huỳnh Công Ba Đảng ủy viên Ủy viên
4 Bùi Trần Quỳnh Ngọc Đảng ủy viên Ủy viên
5 Dương Minh Thành Đảng ủy viên Ủy viên

Số lượt truy cập