Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 43 VÀ KHÓA 44 PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 11 2020 00:34

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử khóa 43 và khóa 44 danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập sư phạm cùng thông báo của phòng Đào tạo về tiến độ thực hiện việc kiểm tra thông tin.

Link:

1. TTSP 1 (khóa 44):

https://drive.google.com/file/d/1SDIWtaOtec2L-hz628CERWgA-fyP4R2r/view?usp=sharing

2. TTSP 2 (khóa 43):

https://drive.google.com/file/d/1qHCOyd3ztwK4Q8YG_cASbwl3OLvJokd5/view?usp=sharing

-----

 

Kính gửi quý Khoa,

PĐT gửi Danh sách sinh viên đủ điều kiện TTSP 1 (K44) và TTSP 2 (K43) theo đúng tiến độ của CTĐT (khi sinh viên đăng ký học phần trên UIS sẽ chặn điều kiện tiên quyết nếu sinh viên chưa đạt).

Đề nghị khoa thông tin rộng rãi đến sinh viên để nhận phản hồi bổ sung các trường hợp thắc mắc (đủ số tín chỉ mà không có tên, bổ sung do đi trễ tiến độ, học song ngành...)

Từ ngày 23/11 - 25/11/2020: Khoa ghi nhận các trường hợp bổ sung (đi trễ tiến độ, song ngành...) theo khóa tương ứng ở 2 file

Ngày 26/11/2020 khoa gửi lại danh sách chốt cuối cùng (có bổ sung hoặc không).

Để công tác thực tập toàn trường được tiến hành đúng tiến độ, đề nghị Khoa thực hiện theo thời gian như trên.

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học