Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ DELF-DALF Kết quả Thông báo nhận bằng (diplôme) DELF-DALF cho kỳ thi tháng 11 năm 2020
Thông báo nhận bằng (diplôme) DELF-DALF cho kỳ thi tháng 11 năm 2020 PDF. In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 3 2021 09:38

Les admis aux examens DELF-DALF session de novembre 2020 peuvent désormais venir retirer leur diplôme au secrétariat du Département de Français, salle A.412 (Bâtiment A), 280 An Duong Vuong, Quartier 4, Arrondissement 5, Ho Chi Minh ville.

Horaires : du lundi au vendredi

- matin : 8h - 11h30

- après-midi : 13h30 - 16g30

Po. Le C.O.

…………………

Kính mời các thí sinh đỗ kỳ thi DELF-DALF tháng 011/2020 đến văn phòng khoa Tiếng Pháp nhận bằng (diplôme), phòng A.412 (Dãy A), 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, Tp. HCM.

Thời gian : từ thứ hai đến thứ sáu

- sáng : 8g - 11g30

- chiều : 13g30 - 16g30

TM BTC

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản