Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Đào tạo Đại học Dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau học kì 1 năm học 2020- 2021 lần 1
Dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau học kì 1 năm học 2020- 2021 lần 1 PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 4 2021 22:49

Dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau học kì 1 năm học 2020- 2021 lần 1.

Sinh viên tham khảo danh sách:

1. Cảnh báo học vụ

2. Buộc thôi học.

Sinh viên phản hồi với phòng CTCT&HSSV nếu có thắc mắc.

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản