Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Cử nhân Sư phạm Tin học hệ liên thông từ Cao Đẳng (update 2011) PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 09:09

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIN HỌC

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

(Dành cho các đối tượng đã có bằng Cao Đẳng Tin học)

 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN

NĂM THỨ NHẤT

NĂM THỨ HAI

Học phần

Số ĐVHT

Học phần

Số ĐVHT

Các hệ Cơ sở dữ liệu

4

 

Thực hành dạy học Tin học

4

Mạng máy tính nâng cao

4

 

Công nghệ Web

4

Phân tích thiết kế thuật giải

3

 

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

Lập trình trên Windows

5

 

Lý luận dạy học Tin học 2

5

Giáo dục học 3 eLearning trong trường phổ thông 4

Lý luận dạy học Tin học 1

5

 

Chuyên đề (Hệ quản trị doanh nghiệp / Cơ sở dữ liệu nâng cao)

4

Nhập môn Công nghệ phần mềm

4

 

Chuyên đề (Thuật giải nâng cao / Công nghệ dạy học)

4

Lập trình Web

4

 

Thực tập sư phạm (5 tuần) 5

Chương trình cơ bản về dạy học của Intel

3

 

Thi tốt nghiệp

6

Cộng

35

Cộng

39

Tổng số đơn vị học trình cho toàn khoá: 74

Update ngày 9/5/2011

Áp dụng cho: Chuyên tu Tin Bình Phước, chuyên tu Tin Vũng Tàu

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v trả Lễ phục

Thông báo v/v trả Lễ phục. Sinh viên mượn Lễ phục Tốt nghiệp trả ngay trong ngày 28/08/2020. 1. Bùi Phương Dung 2. Võ Quỳnh Mai Trang 3. Trần Phương Nguyên 4. Trương Thị Thanh Tuyền 5. Lê Hoàng Thiện 6. Bùi Thị Ngọc Quyên 7. Nguyễn Đoàn...