THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC RIÊNG CỦA TRƯỜNG

PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 14:57

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 190/TB-ĐHSP ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức riêng của Trường;

Căn cứ Công văn số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19,

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả xét tuyển theo các phương thức riêng của Trường (xét tuyển thẳng các tiêu chí của Trường, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt) vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021 như sau:

1. Đối với các nguyện vọng KHÔNG sử dụng kết quả kỳ thi năng khiếu, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt: công bố kết quả xét tuyển vào ngày 28/07/2021 (dự kiến).

2. Đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả kỳ thi năng khiếu, kỳ thi đánh giá năng lực lực chuyên biệt: thời gian công bố kết quả xét tuyển sẽ được thông báo sau khi có thời gian tổ chức kỳ thi năng khiếu, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Trân trọng./.

 

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh