Thông báo về danh sách thí sinh và giờ tập trung của thí sinh dự thi Năng khiếu tuyển sinh năm 2021

PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 16:50

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn thí sinh về thời gian tập trung tham gia dự thi Kỳ thi Năng khiếu tuyển sinh năm 2021.

Thí sinh cần online phần mềm Microsoft Teams từ thời gian tập trung cho đến hết buổi thi hoặc đến khi đã hoàn thành bài thi của mình.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm tại cuối bài viết. Thí sinh kiểm tra số báo danh và thông tin cá nhân. Nếu có sai sót, thí sinh cần báo cho cán bộ xác minh vào ngày thi.

Bảng phân thời gian tập trung của thí sinh:

Môn Thi Ngày thi Buổi Giờ tập trung Các thí sinh có SBD
GDMN
14/08/2021
Sáng
07 giờ SPS21M001 đến SPS21M060
08 giờ SPS21M061 đến SPS21M120
09 giờ SPS21M121 đến SPS21M180
10 giờ SPS21M181 đến SPS21M240
Chiều
12 giờ 30 SPS21M241 đến SPS21M340
13 giờ 30 SPS21M341 đến SPS21M400
14 giờ 30 SPS21M401 đến SPS21M460
15 giờ 30 SPS21M461 đến SPS21M520
15/08/2021
Sáng
07 giờ SPS21M521 đến SPS21M590
08 giờ SPS21M591 đến SPS21M650
09 giờ SPS21M651 đến SPS21M710
10 giờ SPS21M711 đến SPS21M770
11 giờ SPS21M771 đến các bạn còn lại
GDTC
14/08/2021
Sáng
07 giờ 15 SPS21T001 đến SPS21T054
08 giờ 15 SPS21T055 đến SPS21T108
09 giờ 15 SPS21T109 đến các bạn còn lại

Thí sinh cần đăng nhập bằng tài khoản dự thi do Trường cung cấp và online để chờ cán bộ Trường gọi thí sinh vào phòng thi

Các vấn đề về kỹ thuật trong thời gian thi, thí sinh có thể liên hệ hỗ trợ qua nhóm Zalo tham gia.

 

Danh sách thí sinh dự thi Giáo dục Mầm non: https://bit.ly/NK2021_DS_GDMN

Danh sách thi sinh dự thi Giáo dục Thể chất: https://bit.ly/NK2021_DS_GDTC

 

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh