Thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2021

PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 8 2021 10:57

Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19,

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2021 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước, trừ ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam chỉ tuyển thí sinh là người có quốc tịch nước ngoài hoặc thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật quốc tịch Việt Nam thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng kết quả kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 được quy sang thang điểm 30 cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non.

  • Đối với ngành Giáo dục Thể chất: sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 được quy sang thang điểm 10 và điểm 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
  • Đối với ngành Giáo dục Mầm non: sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 được quy sang thang điểm 20 và điểm 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Đối với phương thức 3.1: Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 đồng thời có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Đối với phương thức 3.2:

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non phải thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 và thoả các điều kiện sau:

- Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;

- Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất phải thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021, tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên và thoả một trong các điều kiện sau:

- Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên;

- Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế;

- Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: tối đa 5% chỉ tiêu theo từng ngành đã được công bố.

6. Đăng ký xét tuyển: Trường sẽ có thông báo sau.

Trân trọng./.

 

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh