Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TRỰC TUYẾN PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021 16:44

Từ ngày 20 tháng Chín đến ngày 03 tháng Mười, 2021, sinh viên các lớp được nghỉ học để thi các học phần của học kỳ 2 năm học 2020-2021 (xem Thông báo 271 của Trường v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo).

Link: https://drive.google.com/file/d/1yrLZajMQQqTpjP2o1nV94AYskoHhqFhi/view?usp=sharing

Thời gian thi:

1/Các học phần Tiếng Anh ngành Quốc tế học

 

-Lịch thi:

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldIPEJXzesjp5BjIK36ayShns89hIWfe/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnJec8NkEL99DHZFn2ugAzct72EOnQLJ/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

-Hình thức thi: tự luận đề mở, thi trực tuyến trên Ms Teams

2/Các học phần môn chung (Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học)

-Thi từ ngày 26 tháng Chín đến ngày 03 tháng Mười, 2021 (xem thông tin về lịch thi trên trang: https://online.hcmue.edu.vn/).

-Hình thức thi: thi trực tuyến trên Ms Teams.

Lưu ý:

Sinh viên sử dụng tài khoản email có định dạng: @student.hcmue.edu.vn để đăng nhập vào phần mềm Ms Teams.

Hướng dẫn xác thực email Office 365 (trường hợp sinh viên cần phục hồi tài khoản office 365):

https://drive.google.com/file/d/14ORQ9WqscXiLe_XAdCwHMuE0NQWsoUy2/view

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học