Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-22 PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 20 Novembre 2021 10:00

VP Khoa gửi đến các bạn thông tin: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho tất cả sinh viên chính quy có đăng ký học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 với định mức 100.000 đồng/sinh viên.

Các bạn lớp trưởng sử dụng mẫu trong thông báo này để lập danh sách đề nghị chi hỗ trợ học tập trực tuyến.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1jIUjTcIJjIR8CZxZwQyXW30KxdJnosXw/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học