Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 VÀ 2 PDF 打印 E-mail
周五, 2021年 11月 26日 14:16

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về sinh viên đủ điều kiện tham gia thực tập sư phạm 1 và 2.

Khóa 44

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jpZwtjQl4JELfRS82LPL4Ngcm_Jw6iS3/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

Khóa 45

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioUwmggah9vygr5aMeVLadRJBEzGYzNR/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học