Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
NỘP ĐƠN XÁC NHẬN THỰC TẬP SƯ PHẠM THEO KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (ĐÃ CÓ Ý KIẾN TRƯỜNG PHỔ THÔNG) PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 12 2021 17:50

VP Khoa chuyển tiếp đến các bạn sinh viên thông tin từ Ban Tổ chức Thực tập Sư phạm:

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn tham gia thực tập sư phạm theo kế hoạch cá nhân nộp đơn xác nhận thực tập sư phạm đã có ý kiến của trường phổ thông; Phòng Đào tạo thông tin đến Quý khoa thông báo các sinh viên thực hiện nộp trực tuyến bằng file hình (hoặc scan) theo hướng dẫn:

1. Đặt tên file hình (hoặc scan) đơn đã có xác nhận của trường phổ thông theo cú pháp: MSSV-TTSP ?-Tentruong(vietkhongdau)

VD: 44.01.101.122-TTSP2-THPTVoVanKiet

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/12 - 25/12/2021.

Link thực hiện: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHc8dgy6r-GmGwB3Irq2hAd1sBpBnSVboHotc0awrexL3kKA/viewform

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học