Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Biểu mẫu đăng ký quyền tác giả, sáng chế/giải pháp hữu ích PDF. In Email

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

 

- Tài liệu hướng dẫn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích: PDF

- Tờ khai đăng ký sáng chế: 01-SC

- Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 03-YCTĐ

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả: DOCX

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1837 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2