Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
RÀ SOÁT, BỔ SUNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỘT THÁNG BẢY, 2022 PDF. In Email
Chủ nhật, 03 Tháng 7 2022 12:48

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc rà soát, bổ sung điểm rèn luyện đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng Bảy năm 2022 nhận từ Phong Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1ofgCwNyLXrBIixJeeTPxfkonU_sw8fQK/edit?usp=sharing&ouid=116825415447158464439&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1cOmiBpD0-xebZ84fVAOVyoXVF-IX0M8B/view?usp=sharing

-----

Trích:

- Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-ĐHSP ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học đợt tháng 7 năm 2022, Phòng CTCT và HSSV kính gửi các đơn vị thông báo về việc bổ sung điểm rèn luyện cho các học kỳ sinh viên có tham gia học tập nhưng chưa thực hiện việc chấm điểm rèn luyện theo quy định (đối với sinh viên thuộc khóa 40, 41, 42, 43 và 44).

- Đối với sinh viên khóa 44 tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022, nếu chưa chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 thì thực hiện việc bổ sung điểm rèn luyện theo nội dung hướng dẫn trong thông báo.

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học