Khoa Toán-Tin
  
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023 PDF. In Email
Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 02:26

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đã tích lũy đủ 100 tín chỉ các thông tin quan trọng cho việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau:

1. Điều kiện đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp

-        Sinh viên (SV) tích lũy đủ 100 tín chỉ trở lên (bao gồm số tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2021-2022).

-        Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm nộp đơn xin thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đạt từ 2.50 trở lên.

2. Quy trình nhận đề tài khoá luận tốt nghiệp

-        Mỗi khoá luận sẽ được thực hiện bởi nhóm từ 1-2 sinh viên (Khoa khuyến khích nhóm 2 sinh viên thực hiện) do các sinh viên tự chọn lựa. Các nhóm sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để xin được hướng dẫn và nhận đề tài KLTN.

-        Nhóm SV nộp đơn đăng ký đề tài theo Mẫu 01 kèm ý kiến và chữ ký của giảng viên hướng dẫn (GVHD) về Văn phòng Khoa trước ngày 19/08/2022 và bản mềm vào link sau: https://forms.gle/JhBHpgQRjwVUdULq7

-        Nhóm SV được đề nghị thay đổi đề tài KLTN theo Mẫu 03 trong thời gian 3 tuần sau thời điểm Trường ban hành quyết định giao đề tài KLTN nếu có sự đồng ý của GVHD và Khoa phê duyệt.

-        Nhóm SV hoàn thành đề cương KLTN theo Mẫu 02 kèm ý kiến và chữ ký của GVHD, gửi bản giấy về Văn phòng Khoa trước ngày 11/11/2022 và bản mềm vào link sau: https://forms.gle/aK9TeEEqwFxzXokt6

3. Bảo vệ khoá luận

-        SV đã hoàn thành KLTN nộp KLTN cho GVHD xác nhận, sau đó nộp 03 bản KLTN kèm theo bản mềm cùng với hồ sơ đề nghị bảo vệ KLTN có sự đồng ý của GVHD cho Khoa từ ngày 28/03/2023 – 03/04/2023.

(Lưu ý: trước 3 tuần hết hạn nộp KLTN, các SV chưa thể hoàn thành KLTN với lý do chính đáng phải làm đơn gia hạn thực hiện KLTN gửi GVHD và Khoa xem xét. Thời gian gia hạn tối đa là 03 tháng)

-        Khoa CNTT sẽ tổ chức bảo vệ khóa luận vào thời gian từ 18/04/2023 – 29/04/2023.

-        SV nộp KLTN (01 quyển KLTN, 01 đĩa CD, phiếu chỉnh sửa có xác nhận của GVHD và Chủ tịch Hội đồng) về Thư viện trước ngày 15/05/2023.

 

SV có thể download các biểu mẫu và xem chi tiết kế hoạch thực hiện khóa luận ở link: https://kltn.page.link/bieumau

SV có tham khảo một số đề tài (đề tài sẽ được cập nhật liên tục) ở link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvqVXvgI5IYqXbffmlN7fvjrQTGVz43moMt7-g3EO1Y/

 

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...