Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
DANH SÁCH DỰ KIẾN LẦN 2 SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP VÀ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-22 PDF Print E-mail
Sunday, 06 November 2022 14:45

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Danh sách dự kiến lần 2 sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (dự kiến lần 2) nhận từ Phòng Công tác chính trị & học sinh sinh viên.

Trong trường hợp có phản hồi về danh sách trên, các bạn sinh viên liên hệ qua hộp thư điện tử  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it trước 11g00, ngày 11 tháng Mười một, 2022 để được giải đáp.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eVyWdFySd9_YfH3rPCMra7vkXAiK6xqP?usp=share_link

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học