Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ
RÀ SOÁT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP VÀ HOÀN TẤT VIỆC XÁC NHẬN SỐ TÍN CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-23 PDF Print E-mail
Tuesday, 22 November 2022 10:24

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về rà soát thông tin đăng ký nghị định 116/2020/NĐ-CP và hoàn tất việc xác nhận số tin chỉ đăng ký học kỳ 1 năm học 2022 -2023 nhận từ Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1U6LlRp_MvvBDNuO-8H1fKa2t9MYpkRKf/view?usp=sharing

-----

Thông tin cụ thể:

Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Để có cơ sở thực hiện việc chi sinh hoạt phí đối với sinh viên hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên công bố trang website tra cứu thông tin đăng ký nghị định số 116/2020/NĐ-CP có đường dẫn như sau: https://tracuusinhvien.hcmue.edu.vn/

Sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 47 cần thực hiện theo các bước hướng dẫn (đính kèm) để rà soát thông tin đăng ký nghị định 116/2020/NĐ-CP và hoàn tất việc xác nhận số tin chỉ đăng ký học kỳ 1 năm học 2022 -2023 trước ngày 25/11/2022.

Mọi phản hồi sau ngày 25/11/2022 sẽ không được giải quyết.

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học