Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp năm 2022-2023 PDF. In Email
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 02:25

Khoa thông báo cho sinh viên như sau;

Thời gian nộp khóa luận28/03/2023-07/04/2023.

Địa điểm: Văn phòng Khoa.
3 bản cứng KLTN + 1 đơn xin bảo vệ + 1 nhận xét của GVHD (có nhận xét xác nhận và chữ ký của GV hướng dẫn)..
SV nộp thêm 1 bản mềm KLTN qua link: https://forms.gle/i3cSn2zaxF353RfRA
SV có thể download Đơn xin bảo vệ (Mẫu 01), Nhận xét của GV hướng dẫn (Mẫu 02), Hướng dẫn viết KLTN, Trang bìa (Mau06), Trang phụ (Mau07) ở link: https://kltn.page.link/bieumau.

 

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...