French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ "DẠY HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN" - KHÓA 5 PDF. In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 5 2023 06:52

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Dạy học dựa trên dự án” Khóa 6, tổ chức tại Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, chi tiết như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên sư phạm.

- Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp.

- Đối tượng có nhu cầu.

2. Học phí toàn khóa: 1.000.000 đồng/học viên.

3. Mục đích:

- Trang bị cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm về dạy học dựa trên dự án (Project based Learning) để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh;

- Vận dụng được quy trình thiết kế dạy học dựa trên dự án trong dạy học;

- Xây dựng được hồ sơ dạy học dựa trên dự án (kế hoạch dự án, thang điểm đánh giá, các loại sản phẩm của học sinh,… ) cho từng môn học và cấp học;

- Hướng dẫn được học sinh thuyết trình dạy học dựa trên dự án.

4. Nội dung:

- Khóa học bồi dưỡng cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm về dạy học dựa trên dự án để phát triển năng lực cho học sinh, giúp học viên có được những        kĩ năng xây dựng hồ sơ dạy học dựa trên dự án, kĩ năng hướng dẫn học sinh thuyết trình dạy học dựa trên dự án,...

5. Thời lượng, thời gian, địa điểm học

- Thời lượng : 40 tiết.

- Thời gian học dự kiến: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 04/06 đến 25/06/2023.

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5).

6. Cấp Giấy chứng nhận: Kết thúc khóa học, học viên tham dự đầy đủ các học phần quy định sẽ được trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa  chuyên đề        bồi dưỡng: Dạy học dựa trên dự án.

7. Hình thức đăng kí:

- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, P4, Q5 (Phòng A.201) hoặc đăng ký trực tuyến tại               đây: bit.ly/DHDTDAK5

- Học viên đóng học phí trực tiếp tại Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đóng qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

STK: 1606201049682 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú TP. HCM

Nội dung: Họ tên học viên – DHDTDAK5 – số điện thoại (Ví dụ: Nguyễn Văn A – DHDTDAK5 – 0397022083)

Ghi chú: Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thầy Thảo, ĐT: 028.38352020 → bấm 169 hoặc 0397022083.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD