Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Thông báo v/v thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp năm 2023-2024 PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 02:10

Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

Sinh viên xem đề tài qua theo link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YvqVXvgI5IYqXbffmlN7fvjrQTGVz43moMt7-g3EO1Y/edit?usp=sharing.

 

Một số thông tin quan trọng:
1. Nộp đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp (Mẫu 01)
Hạn cuối 06/09/2023
2. Nộp đề cương KLTN (Mẫu 02)
Hạn cuối 01/10/2023
Link nộp đề cương: https://forms.gle/2iG9VVbq6e1vGpRi6
3. Các biểu mẫu có thể download tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TfljnycwR4RU2TDaPk4b88whq2WtCwLb

 

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...