Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Nguyễn Thị Như Hằng PDF. In Email
Nguyen Thi Nhu Hang

Chức danh: Chuyên viên
Chức vụ: Trợ lý tổ chức, Uỷ viên BCH Công Đoàn Khoa
Phụ trách: Công tác sinh viên; học bổng.

Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: (08) 3835 2020 - 135
Thông tin thêm: Gọi điện giờ hành chính
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội