Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Ngô Quang Dũng PDF. In Email
Ngô Quang Dũng
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn Khoa (2003 - 2009); Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Trường
Phụ trách: Môn Âm nhạc
Hộp thư:
Điện thoại: 0906.091.881
Thông tin thêm: Nhạc sỹ
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào