Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Học bổng tài trợ Học bổng Ngân hàng Argibank tài trợ
Học bổng Ngân hàng Argibank tài trợ PDF 打印 E-mail
周六, 2011年 02月 19日 00:37
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TÀI TRỢ CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT
CHI NHÁNH AN PHÚ
(Kèm theo quyết định số 168/QĐ-ĐHSP ngày 18/01/2011)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính MSSV Khoa ĐTBCHT Số Tài khoản
1 Lê Chân Đức 20/1/1989 Nam K33.101.017 Toán 8.75 1606205358525
2 Lê Đại Phước 10/03/1988 Nam k33.101.087 Toán 7.42 1606205133205
3 Kiều My 28/02/1986 Nam K33.103.030 CNTT 8.40 1606205048163
4 Trần Thị Thảo Nhi 20/05/1991 Nữ K35.103.049 CNTT 8.14 1606205311226
5 Nguyễn Lâm Hữu Phước 28/09/1990 Nam k34.102.050 Vật lý 7.95 1606205255964
6 Trần Đặng Bảo Ân 27/02/1989 Nam K33.102.004 Vật lý 8.51 1606205397772
7 Vũ Thị Lan Anh 32916.00 Nữ K34.102.002 Vật lý 7.60 1606205368926
8 Trần Văn Quốc 27/03/1991 Nam K35.102.071 Vật lý 7.67 1606205319228
9 Trần Đức Quốc 27/02/1991 Nam K35.301.037 Sinh học 7.10 1606205331768
10 Mai Thị Kim Yến 26/06/1991 Nữ K35.301.060 Sinh học 7.64 1606205315516
11 Nguyễn Thị Huương Duyên 17/06/1989 Nữ K33.301.204 Sinh học 7.61 1606205366263
12 Hoàng Văn Bắc 29/12/1989 Nam k33.610.004 Sử-GDQP 7.96 1606205429907
13 Nguyễn Thị Huệ 09/01/1984 Nữ k33.610.030 Sử-GDQP 8.45 1606205354206
14 Nguyễn Thị Kim Dung 23/04/1988 Nữ K32.603.203 Địa lí 8.28 1606205357574
15 Ka Chiên 24/02/1988 Nữ K33.603.007 Địa lí 8.02 1606205117460
16 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/05/1991 Nữ K35.753.010 Pháp 7.69 1606205309072
17 Phạm Thị Cà Nguôl 1983 Nữ K33.702.017 Nga-Anh 7.84 1606205356956
18 Vũ Thị Thúy Nga 07/10/1991 Nữ K35.755.029 Tiếng Nhật 7.87 1606205431807
19 Hoàng Thị Hòa 10/08/1987 Nữ K33.601.038 Ngữ văn 7.07 1606205362601
20 Cao Thị Giang Hương 28/08/1988 Nữ K33.601.043 Ngữ văn 7.89 1606205366438
21 Lê Thị Luận 10/10/1989 Nữ K33.607.011 Ngữ văn 7.65 1606205361303
22 Dương Thị Thắm 26/11/1989 Nữ K33.901.061 GDTH 7.37 1606205253085
23 Phạm Ngọc Châm 13/06/1991 Nữ K35.901.008 GDMN 7.72 1606205308070
24 Nguyễn Thị Hương Nhu 04/12/1989 Nữ K34.902.058 GDMN 8.39 1606205183856
25 Nguyễn Thị Hương Giang 21/11/1983 Nữ K34.902.015 GDMN 7.96 1606205184967
26 Nguyễn Văn Vũ 13/12/1978 Nam K34.903.117 GDTC 7.89 1606205184711
27 Phạm Tuấn Anh 19/07/1984 Nam K33.605.002 GDCT 7.08 1606205182910
28 Nguyễn Văn Hà 15/08/1986 Nam K33.605.017 GDCT 7.45 1606205431048
29 Trần Thị Sen 20/11/1987 Nữ K33.605.048 GDCT 8.40 1606205355425
30 Nguyễn Thị Yến 17/09/1987 Nữ K33.605.078 GDCT 8.26 1606205111283
31 Nguyễn Thị Kim Thoa 13/1/1990 Nữ K34.609.031 TLGD 7.58 1606205178777
32 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 10/09/1990 Nữ k34.609.024 TLGD 7.90 1606205186991
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...