French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Thông báo số 1 PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 14:57

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP
Số:           /TB-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————————————

TP. Hồ Chí Minh, ngày  25   tháng 02 năm 2011

THÔNG BÁO SỐ 1

Về hội thi văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận


Căn cứ vào danh sách các tiết mục đăng ký dự thi của các đơn vị, Ban Tổ chức thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THỨ TỰ CHẠY THỬ CHƯƠNG TRÌNH

1.Thời gian chạy thử sân khấu được tổ chức vào hai buổi tối, ngày thứ Năm 03/03/2011 và thứ Sáu 04/03/2011 từ 18:00 – 22:00. Thứ tự cụ thể như sau:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ    TIẾTMỤC

CHẠY SÂN KHẦU

1

Thư viện

4

6:00-6:25   Tối  03/03/2011

2

Khoa Giáo dục Chính trị

1

6:25-6:35     Tối  03/03/2011

3

Khoa Giáo dục Tiểu học

1

6:35-6:45     Tối  03/03/2011

4

Khoa Sinh học

5

6:45-7:15     Tối  03/03/2011

5

Bộ môn Tiếng Nhật & Phòng Hợp tác Quốc tế

3

7:15-7:35     Tối  03/03/2011

6

Khoa Giáo dục Đặc biệt

3

7:35-7:55     Tối  03/03/2011

7

Nhà Xuất bản ĐHSP

5

7:55-8:30     Tối  03/03/2011

8

Viện Nghiên cứu Giáo dục

2

8:30-8:45     Tối  03/03/2011

9

Ký túc xá

2

8:45-9:00     Tối  03/03/2011

10

Khoa Ngữ văn

4

9:00-9:25     Tối  03/03/2011

11

Phòng Công tác Chính trị- HSSV

3

9:25-9:45     Tối  03/03/2011

12

Tổ Ngoại ngữ & Khoa tiếng Anh

5

9:45-10:05   Tối  03/03/2011

13

Phòng Đào tạo

3

6:00-6:20   Tối  04/03/2011

14

Khoa Lịch Sử

2

6:20-6:35     Tối  04/03/2011

15

Khoa Giáo dục Mầm non

4

6:35-7:00     Tối  04/03/2011

16

Khoa Tâm lý Giáo dục

2

7:00-7:15     Tối  04/03/2011

17

Khoa Hóa học

4

7:15-7:40     Tối  04/03/2011

18

Khoa Vật lý

3

7:40-8:00     Tối  04/03/2011

19

Khoa Địa lý

2

8:00-8:15     Tối  04/03/2011

20

Trường Trung học thực hành

4

8:15-8:45     Tối  04/03/2011

21

Khoa Giáo dục thể chất

4

8:45-9:15     Tối  04/03/2011

22

Khoa tiếngTrung & Khoa tiếng Pháp

2

9:15-9:30     Tối  04/03/2011

23

Phòng Công nghệ thông tin

1

9:30-9:40     Tối  04/03/2011

24

Phòng TCHC, Phòng KHTC, Phòng QTTB, Khoa GDQP, Tổ Nữ công

5

9:40-10:10   Tối  04/03/2011

2. Hội thi văn nghệ được tổ chức vào ngày  Thứ Bảy 05/03/2011: buổi Sáng từ 8:00-11:30, buổi chiều từ 13:30 – 18:00 tại Giảng đường 2 trường ĐH Tự nhiên (cạnh dãy nhà E. Thứ tự các tiết mục dự thi cụ thể sẽ thông báo sau khi các đơn vị bốc thăm).

II. LƯU Ý:

1. Chạy thử sân khấu:

  • Ban tổ chức hỗ trợ công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh
  • Do số lượng tiết mục đăng ký nhiều, đề nghị các đơn vị đến tập dợt đúng thời gian quy định.

2. Một số thông tin chuẩn bị cho hội thi

  • Các đơn vị cử đại diện đến bốc thăm thứ tự thi vào ngày thứ Hai 28/02/2011 tại Văn phòng Công Đoàn Trường.
  • Ban tổ chức sẽ giữ lại MD nhạc các tiết mục, chương trình dự thi ngay sau khi  đơn vị dự thi xong để kiểm tra.
  • Trong  buổi thi, các đơn vị không được tặng hoa cho diễn viên.
  • Các đội dư thi bố trí người phụ trách âm thanh, ánh sáng phối hợp thực hiện với bộ phận âm thanh, ánh sáng của BTC.

 

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

 

 

Đỗ Thị Thanh Xuân

Nơi nhận:

  • CĐ bộ phận (để thực hiện)
  • Thành viên BTC để theo dõi
  • Lưu: VPCĐ