French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Quy trình về họp CĐbộ phận PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 15:16

QUY TRÌNH SINH HOẠT

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Căn cứ nhiệm vụ của Công đoàn bộ phận và chỉ đạo của Công đoàn trường, Ban chấp hành công đoàn bộ phận lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp (định kỳ hay chuyên đề*). Trong buổi sinh hoạt định kỳ, cần thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

1.     Thông báo tình hình hoạt động của Công đoàn Trường, những chủ trương , chính sách mới có liên quan đến CBVC trong đơn vị, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

2.     Đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn bộ phận trong thời gian vừa qua.

  • Đánh giá tình hình tư tưởng của đoàn viên thuộc phạm vi của công đoàn, những vấn đề nổi cộm cần quan tâm.
  • Đánh giá tình hình đoàn viên thực hiện nhiệm nhiệm vụ chuyên môn được phân công, việc chấp hành kỷ cương, nề nếp, nội quy, quy định của Trường.
  • Đánh giá và tìm hiểu tình hình đời sống của đoàn viên, chú ý những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, cần quan tâm giúp đỡ.

3.     Nhiệm vụ và các hoạt động của Công đoàn bộ phận trong thời gian tới

4.     Thảo luận thống nhất việc đánh giá tình hình và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lưu ý:

  • Ngoài việc sinh hoạt định kỳ, công đoàn bộ phận có thể lựa chọn một số nội dung cụ thể, thiết thực, sát với Nghị quyết của BCH CĐ trường toàn khóa và tình hình thực tế của đơn vị để sinh hoạt theo các chuyên đề như: nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên (lưu ý đoàn viên CĐ trẻ, đang thuê nhà ở..); giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; cụ thể hóa cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • Mời đ/c UV BCH Công đoàn trường phụ trách CĐ bộ phận tham dự khi cần thiết