Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Cơ cấu tổ chức PDF Print E-mail
Friday, 11 March 2011 21:59

Trưởng phòng

LỮ THÀNH TRUNG

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Chuyên viên:

LÝ QUỐC BÌNH

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch CĐBP  Phòng TTĐT


Chuyên viên:

HUỲNH THỊ THÁI HÒA

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Chuyên viên:

LAI CHÍ HIẾU

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chuyên viên:

NGUYỄN VÕ ANH

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


DANH SÁCH TỔ THANH TRA THI TRỰC THUỘC PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO
STT HỌ & TÊN

CHỨC DANH & HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


1 Trần Quốc Hà TS P.TTĐT Tổ trưởng
2 Nguyễn Bích Huy PGS.TS Khoa Toán - Tin Tổ viên
3 Trần Hoàng TS Phòng KHCN & TCKH Tổ viên
4 Tưởng Phi Ngọ TS Khoa Lịch sử Tổ viên
5 Vũ Trung Sinh CN Khoa Tiếng Nga Tổ viên
6 Nguyễn Hồng Nam Th.S Khoa Tiếng Trung Tổ viên
7 Lữ Thành Trung CN P.TTĐT Tổ viên
8 Lý Quốc Bình CN P.TTĐT Tổ viên
9 Lai Chí Hiếu CN P.TTĐT Tổ viên


 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA