Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Cơ cấu tổ chức PDF 打印 E-mail
周五, 2011年 03月 11日 21:59

Trưởng phòng

LỮ THÀNH TRUNG

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 

Chuyên viên:

LÝ QUỐC BÌNH

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch CĐBP  Phòng TTĐT


Chuyên viên:

HUỲNH THỊ THÁI HÒA

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 

Chuyên viên:

LAI CHÍ HIẾU

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

Chuyên viên:

NGUYỄN VÕ ANH

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


DANH SÁCH TỔ THANH TRA THI TRỰC THUỘC PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO
STT HỌ & TÊN

CHỨC DANH & HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


1 Trần Quốc Hà TS P.TTĐT Tổ trưởng
2 Nguyễn Bích Huy PGS.TS Khoa Toán - Tin Tổ viên
3 Trần Hoàng TS Phòng KHCN & TCKH Tổ viên
4 Tưởng Phi Ngọ TS Khoa Lịch sử Tổ viên
5 Vũ Trung Sinh CN Khoa Tiếng Nga Tổ viên
6 Nguyễn Hồng Nam Th.S Khoa Tiếng Trung Tổ viên
7 Lữ Thành Trung CN P.TTĐT Tổ viên
8 Lý Quốc Bình CN P.TTĐT Tổ viên
9 Lai Chí Hiếu CN P.TTĐT Tổ viên


 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 



 Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA