Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Đề tài nghiên cứu Chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin
Chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 08:07

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
Tên đề tài: Thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin.
• Mã số: CS.2010.19.119
• Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ly Kha.
• Điện thoại: 0918.257.296. • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

• Cơ quan chủ trì đề tài: Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
• Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:
– Khoa Phục hồi chức năng - Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM;
– Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường ĐHSP TP. HCM;
– Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trợ giúp trẻ tàn tật, Bộ Lao động và Thương binh xã hội (tại TP.HCM);
– Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP TP. HCM.
• Thời gian thực hiện: Từ 01/2010 đến 01/2011.
1. MỤC TIÊU
– Xây dựng nội dung chỉnh âm, hệ thống bài luyện tập chỉnh âm và phương pháp chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm (BMPA) do hội chứng Treacher Collin (HCTC).
– Đóng góp thêm một giải pháp hữu hiệu trong hoạt động giáo dục và chăm sóc cho trẻ dị tật BMPA do HCTC.

2. NỘI DUNG CHÍNH
– Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của trẻ bình thường và trẻ bị HCTC.
– Biên soạn các test đánh giá năng lực phát âm của trẻ dị tật BMPA;
– Nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện chỉnh âm cho trẻ dị tật BMPA do HCTC.
– Biên soạn và tổ chức thử nghiệm, tổ chức triển khai ứng dụng các nội dung, bài tập chỉnh âm.
3. KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo khoa học nghiên cứu thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ bị dị tật BMPA do HCTC (01)
2. Hệ thống bài luyện tập chỉnh âm cho trẻ dị tật BMPA do HCTC (01)
3. Giáo án minh họa một số tiết chỉnh âm 
4. Bảng âm - tiếng - từ - câu - đoạn - bài luyện tập chỉnh âm (kèm hình ảnh minh họa (01)
5.Tiểu luận của sinh viên về chỉnh âm cho trẻ dị tật BMPA do HCTC (02)
6. Bài báo khoa học về chỉnh âm cho trẻ dị tật BMPA (02)
7. CD file hình ảnh, phim, bài hát hỗ trợ chỉnh âm (01)
8. Bảng test âm ngữ của trẻ mẫu giáo bằng hình ảnh (01)

RESEARCH SUMARY
Project title: Experimental to correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome
 Code number: CS.2010.19.119
 Coordinator: Dr. Mrs Nguyen Thi Ly Kha
 Telephone: 0918.257.296.
• Implementary Institution: The University of Pedagogy,
Ho Chi Minh city.
• Cooperating Institutions:
– The Medical rehabilitation department - Hoa Binh village of Tu Du Hospital, HCMC.
– Special education Department, the University of Pedagogy, Ho Chi Minh City.
– Centre for Social Protection and help children with disabilities, the Ministry of Labour and War Invalids Social (in Ho Chi Minh City).
– Preschool education Department, the University of Pedagogy, Ho Chi Minh city.
 Execution time: from Jenuary 2010 to Jenuary 2011
1. OBJECTIVES
– Building the content correcting pronunciation, system of exercises and methods to correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome – Contributing a effective solution to The education and care for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome.
2. MAIN CONTENTS
– Studying the  language features of normal children and children with Treacher Collins syndrome.
– Compling tests for evaluating the pronounced ability of the children who has malformed pronounced apparatus.
– Studying the principles, methods and means of the correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome.
– Compiling and organizing to test, organizing to develop application of content, exercises correcting pronunciation.
3. MAIN RESULTS OBTAINED
– 01 Scientific report of researching to Experimental to correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome.
– 01 System of Exercises to correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome.
– Some lesson plans which show periods of  correcting pronunciation.
– List of phonemes - words - sentences - paragraphs - exercises correcting pronunciation (with illustrations).
– 02 Student Essays about correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus caused by Treacher Collin syndrome.
– 02 Scientific papers about correcting pronunciation for children who has malformed pronounced apparatus.
– 01 DVD includes: image files, movies, poems, songs which support to correcting pronunciation.
– 01 Pronunciation Test Sheet for Preschool children.

(Đề tài đã nghiệm thu ngày 25/01/2011, điểm số: 96,2/100, loại Tốt. Đề tài cũng đã được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trao giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tp.HCM, QĐ số 2721/QĐ-UBND ngày 02-6-2011)

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội