Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Lịch thi NCQ tháng 3-4 năm 2011 PDF. In Email
Thứ hai, 21 Tháng 3 2011 06:27

Lịch thi các lớp ngoài chính quy trong tháng 3 và tháng 4 năm 2011, gồm có các lớp Hóc Môn khoá 4, Gò Vấp khóa 4, Quận 12 khóa 4, Củ Chi khóa 3, Bách Việt khoá 1, Quận 9 khóa 4, Bách Việt khóa 2:

 

Lớp Hóc Môn khóa 4 (ngày 27/3/2011):

 • Từ 07h30: Đại số sơ cấp (lần 1)
 • Từ 09h00: Hoạt động ngoài giờ lên lớp (lần 1)
 • Từ 13h30: LLDH Âm nhạc (lần 2)
 • Từ 15h00: Tiếng Việt 1 (lần 2)

 

Lớp Gò Vấp khóa 4 (ngày 03/4/2011):

 • Từ 07h30: Tiếng Việt thực hành (lần 1)
 • Từ 09h00: Địa lý Việt Nam đại cương (lần 1)
 • Từ 13h30: Triết học (lần 1)

Ghi chú: ghép cùng lớp Gò Vấp: từ 09h00: Đại số sơ cấp (Liên thông 1, TNHP)

 

Lớp Củ Chi khóa 3 (ngày 09/4/2011):

 • Từ 07h30: Lịch sử (lần 1)
 • Từ 09h00: Tập hợp - Logic (lần 1)
 • Từ 13h30: Sinh lý học (lần 1)

 

Lớp Quận 12 khóa 4 (ngày 09/4/2011):

 • Từ 07h30: Tiếng Việt thực hành (lần 1)
 • Từ 09h00: Địa lý (lần 1)

 

Lớp Bách Việt khóa 1 (ngày 10/4/2011):

 • Từ 07h30: Giáo dục môi trường (lần 1)
 • Từ 09h00: Lý luận Văn học - Mỹ học (lần 1)
 • Từ 13h30: Lịch sử Đảng (lần 1)

 

Lớp Quận 9  khóa 4 (ngày 16/4/2011):

 • Từ 07h30: Triết học (lần 1)
 • Từ 09h00: Tiếng Việt thực hành (lần 1)
 • Từ 13h30: Tập hợp - Logic (lần 1)

 

Lớp Bách Việt khóa 2 (ngày 17/4/2011):

 • Từ 07h30: Kinh tế chính trị (lần 1)
 • Từ 09h00: Tiếng Việt thực hành (lần 1)
 • Từ 13h30: Cấu trúc đại số (lần 1)
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội