Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Khúc hát cỏ may PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 3 2011 15:51

Khúc hát cỏ may        

         ... Hồn anh như hoa cỏ may
        Một chiều cả gió bám đầy áo em (Nguyễn Bính)

Lạ lùng khúc hát cỏ may
Bâng quơ trôi giữa một ngày tháng Ba
Như sương ...
               như khói ...
                              mờ xa
Chỉ là hư ảo sao mà đắm say?
Ngọt bùi hoà quyện đắng cay
Người ơi, có nhớ cỏ may mà về?
Đỏ hoa gạo cháy trời quê
Người ơi có nhớ tìm về cỏ may?

                            Sài Gòn, Một chiều tháng Ba.
                                     Nguyễn Thị Ly Kha

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội