Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 2140 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tạp chí Khoa học
Nguyễn Kim Hồng PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 02:29

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Kim Hồng

Ngày tháng năm sinh :

16-06-1957

Quê quán : Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1994

Chức danh :

Phó Giáo sư

Năm công nhận :

Đơn vị công tác :

Khoa Địa lý

Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Kim Hồng (1985), Cơ sở địa lý tự nhiên - Khí quyển, Trường ĐHSP Tp.HCM, in ronéo, 113 tr.
 2. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu, Phạm Xuân Hậu (1986), Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy địa lý kinh tế xã hội địa phương, ĐHSP Tp.HCM, in ronéo, 68 trang.
 3. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu (1986), Địa lý kinh tế Việt Nam - Sự phân hóa lãnh thổ sản xuất theo vùng, ĐHSP Tp.HCM, tái bản có sửa chữa và bổ sung- in ronéo, 122 trang.
 4. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu (1988), Vài nét về vùng kinh tế lớn Nam bộ và vai trò tạo vùng của TP. Hồ Chí Minh, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Số 5.
 5. Nguyễn Kim Hồng (1988), Sử dụng test trong đánh giá kiến thức môn học địa lý ở nhà trường phổ thông, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp. HCM, Số 10.
 6. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu (1990), Từ câu chuyện về Bác-suy nghĩ về một đề tài giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa lớn”  31-3-1990, ĐHSP Tp.HCM, trang 72-74.
 7. Nguyễn Kim Hồng (1991), Đánh giá chất lượng dạy và học địa lý của trường PTTH ở các tỉnh phía Nam (chủ yếu là ở TP. Hồ Chí Minh) - Mã số B91-30-041, đề tài cấp Bộ nghiệm thu 12/1993.
 8. Nguyễn Kim Hồng (1992), Phát triển dân số và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, Thông tin Khoa học ĐHSP TP.HCM và trong: Tóm tắt tài liệu KH&KT Việt Nam - Bộ KHCN và MT, Số 2/1993, Số 10.
 9. Nguyễn Kim Hồng (1992), Đánh giá kiến thức và thái độ sinh viên trường ĐHSP TP. HCM đối với giáo dục dân số, Thông tin Khoa học ĐHSP Hà Nội I, Số 5.
 10. Nguyễn Kim Hồng (1993), Môi trường địa lý và sự phát triển loài người, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Số 11.
 11. Nguyễn Kim Hồng (1993), Đánh giá nhận thức, thái độ của học sinh PTTH và sinh viên trường ĐHSP tại Tp. HCM đối với việc giáo dục dân số (tóm tắt đề tài nghiền cứu cấp Trường), Thông tin Khoa học ĐHSP TP.HCM, Số 11.
 12. Nguyễn Kim Hồng (thành viên đề tài) (1993), chương trình KT.03: Điều tra nghiên cứu biển - Mảng đề  tài nhánh : Luận cứ khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống du lịch biển Việt Nam (Mã số: KTT.93-18, đề tài: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nhân văn phục vụ mục đích du lịch biển Việt Nam, đề tài độc lập cấp Nhà nước, nghiệm thu 1995.
 13. Nguyễn Kim Hồng (1993),  Giáo dục môi trường cho học sinh cấp 2 và 3 qua môn địa lý (Mã số: B93-30-14), đề tài cấp Bộ, nghiệm thu 12/1995.
 14. Nguyễn Kim Hồng (1993), chủ nhiệm đề tài cấp Sở, Đánh giá kiến thức và thái độ của học sinh và sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về giáo dục dân số.
 15. Nguyễn Kim Hồng (thành viên đề tài) (1994), Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống du lịch biển Việt Nam (Mã số: KX.ĐL.94.02) - Mảng đề tài nhánh Tổ chức lãnh thổ các cực, tuyến trục, hàng lang, á vùng(1994), đề tài độc lập cấp Nhà nước, nghiệm thu 1996.
 16. Nguyễn Kim Hồng (1994), chủ nhiệm đề tài, Phát triển dân số và phát triển giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (Mã số: B93-30-13), đề tài cấp Bộ, nghiệm thu 1995.
 17. Nguyễn Kim Hồng (1994), Sự thay đổi cấu trúc tuổi của dân cư Tp.HCM, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Số 12.
 18. Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương (1994), Về tình hình số lượng học sinh phổ thông ở Tp.HCM trong những năm qua, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Số 12.
 19. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu, Đặng Văn Phan, Trần Văn Thông, (1994), Địa lý kinh tế Việt Nam, Khoa du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội, 243 trang.
 20. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu (1994), Địa lý kinh tế –xã hội thế giới, Cơ sở II Khoa Du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội, 163 trang.
 21. Nguyễn Kim Hồng (1994), Phát triển dân số và mối quan hệ của nó với phát triển kinh tế- xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án Phó Tiến sĩ.
 22. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu, Đặng Văn Phan (1995), Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam (tập 1), ĐHSP TP.HCM, 174 trang.
 23. Nguyễn Kim Hồng (thư ký), (1995), Thực trạng về đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long, kiến nghị và giải pháp (Mã số: SCL 95.5.5), đề tài cấp Bộ, nghiệm thu 6/1996.
 24. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu (1995), Vài nét về không gian kinh tế Nam Bộ, Thông tin Khoa học, Số đặc biệt.
 25. Nguyễn Kim Hồng (1995), Sử dụng biểu đồ tam giác trong giảng dạy địa lý kinh tế xã hội, Tạp chí Khoa học Xã hội - Viện Khoa học & Nhân văn Quốc gia, Số 23.
 26. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu (1995), Quần cư làng xã ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, in trong: Làng xã ở Châu Á và ở Việt Nam), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Nxb TP.HCM.
 27. Nguyễn Kim Hồng (1995), Tăng trưởng dân số - những thách đố phát triển bề vững ở các nước đang phát triển, Tạp chí Khoa học  xã hội - Viện Khoa học & Nhân văn Quốc gia, Số chuyên đề.
 28. Nguyễn Kim Hồng, Trịnh Thanh Sơn (1995), Mấy ý kiến về việc tích hợp kiến thức giáo dục môi trường thông qua chương trình địa lý lớp 12, Tạp chí Khoa học  xã hội - Viện Khoa học & Nhân văn Quốc gia, Số chuyên đề.
 29. Nguyễn Kim Hồng (1995), Về sự lão hóa của dân cư TP. HCM, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Số 15.
 30. Nguyễn Kim Hồng, Trần Văn Thắng (1996), Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Địa lý kinh tế –xã hội, Đại học Huế, 128 trang.
 31. Nguyễn Kim Hồng, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Xuân Hậu (1996), Địa lý Du lịch, Nxb TP.HCM, 264 trang.
 32. Nguyễn Kim Hồng, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Xuân Hậu (1996), Tài nguyên Du lịch, Cơ sở II Khoa Du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội, 72 trang.
 33. Nguyễn Kim Hồng, Trần Văn Thắng, Phạm Xuân Hậu (1996), Địa lý kinh tế Việt Nam – Phần khái quát, Đại học Sư phạm -Đại học Huế, 130 trang.
 34. Nguyễn Kim Hồng (1996),  Sử dụng phương pháp VIPP trong giáo dục môi trường có sự tham gia của cộng đồng, Kỷ yếu Hội thảo KHMT và GDMT ở Đông Nam Á và Việt Nam.
 35. Nguyễn Kim Hồng, Trịnh Thanh Sơn (1996), Kết cấu (giả định) dân số các tỉnh Đông Nam Bộ (1989), Số 16, trang 99-103.
 36. Nguyễn Kim Hồng (1996), Kết cấu (giả định) dân số TP.HCM(1989) cho chương trình Địa lý địa phương lớp 12 phổ thông trung học, Tạp chí Khoa học Xã hội -TT KHXH & Nhân văn Quốc gia, Số 30, trang 112-117.
 37. Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Tiến Hạnh, (1996), Xây dựng kết cấu tuổi (giả định) của dân số Quận 11 Tp.HCM (1989) trong nghiên cứu Địa lý địa phương, Tạp chí Khoa học  xã hội -TT KHXH & Nhân văn Quốc gia, Số 30, trang 152-157.
 38. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu (1996), Một số vấn đề đô thị hóa ở Việt Nam và Đông Nam Á, Nxb Tp.HCM (Kỷ yếu Hội thảo KH), trang 62-67.
 39. Nguyễn Kim Hồng (1997), Vui chơi giải trí - một nhu cầu không thể thiếu trong các đô thị hiện đại, Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản (Hội thảo Quốc tế tại Viện KHXH ở Tp.HCM), Nxb Tp.HCM, trang 319-326.
 40. Nguyễn Kim Hồng (1997), Sự phát triển giáo dục ở Tp.HCM nhìn từ số năm học bình quân của học sinh phổ thông, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, số 17, trang: 102-107.
 41. Nguyễn Kim Hồng, Khuất Huy Thành (1997), Công nghiệp hóa, đô thị hóa và những thách thức với việc bảo vệ môi trường, Tạp chí Khoa học Xã hội -TT KHXH & Nhân văn Quốc gia, số 34, trang 161-164.
 42. Nguyễn Kim Hồng (1997), Suy nghĩ về việc xây dựng trường Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành một trường Sư phạm trọng điểm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về:  “Xây dựng một số trường Sư phạm trọng điểm” 17-11-1997, trang: 147-149.
 43. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Văn Hiệp, Phạm Xuân Hậu (1997), Con người và môi trường, Nxb Tp.HCM, 206 trang.
 44. Nguyễn Kim Hồng, Phạm Xuân Hậu, Đào Ngọc Cảnh, Phạm Thị Xuân Thọ (1997), Địa lý kinh tế xã hội đại cương, ĐHSP Tp.HCM, 346 trang.
 45. Nguyễn Kim Hồng (1998), chủ nhiệm đề tài, Xây dựng cơ sở khoa học để xác định các tuyến du lịch, đề tài cấp Bộ, dự kiến nghiệm thu 2001.
 46. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu (1998), Bàn thêm về đối tượng của khoa học địa lý kinh tế - xã hội, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM.
 47. Nguyễn Kim Hồng, Phan Huy Xu (1998), Sự thay đổi cơ cấu kinh tế và không gian sản xuất ở Việt Nam trong những năm gần đây, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học 15-17 tháng 3 năm 1998 tại tiểu ban 6, danh mục 0621, bằng tiếng Pháp.
 48. Nguyễn Kim Hồng (1998),  Mođun: Đô thị hóa và vấn đề môi trường, Các mẫu hoạt động giáo dục môi trường dùng cho trường phổ thông trung học. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, Dự án VIE/95/041, trang 20-24.
 49. Nguyễn Kim Hồng (1998), Thành phố Hồ Chí Minh - siêu đô thị thế kỷ XXI, Thông tin Khoa học, ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, Số 19, trang: 125-131.
 50. Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương (1998), Hợp tác lao động trong khối ASEAN, Thông tin Khoa học, ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, Số 19, trang: 137-143.
 51. Nguyễn Kim Hồng (1998),  Sự khác biệt mức sinh theo vùng và trình độ học vấn của phụ nữ, Thông tin Khoa học, ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, Số 18, trang : 127-130.
 52. Nguyễn Kim Hồng (1998), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong những năm gần đây, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh, Số 1, trang: 138-142.
 53. Nguyễn Kim Hồng (1998), Dân số học Đại cương, Nxb Giáo dục, tái bản 1999, 2000, 274 trang.
 54. Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Cảnh (1999), Sử dụng một số phần mềm trong dạy học địa lý (tài liệu Bồi dưỡng giáo viên Phổ thông trung học), ĐHSP Tp.HCM, 125 trang
 55. Nguyễn Kim Hồng (1999), Hệ thống tin địa lý (GIS) và một số ứng dụng trong Du lịch, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, Số 22, trang: 138-142.
 56. Nguyễn Kim Hồng (1999), Đổi mới phương pháp dạy học địa lý trong nhà trường Đại học Sư phạm nên bắt đầu như thế nào?, Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm”, tháng 1-1999, trang: 250-254.
 57. Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Cảnh (1999), Định hướng xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch đồng bằng công Cửu long, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh, Số 2, trang: 46-53.
 58. Nguyễn Kim Hồng (2000), Sử dụng phương tiện dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lý, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông”, trang 46.
 59. Nguyễn Kim Hồng (2000), Một số vấn đề phát triển đô thị tại nước ta trong giai đoạn hiện nay, Thông tin Khoa học, ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, Số 23, trang: 217-221.
 60. Nguyễn Kim Hồng (2006), Bình đẳng giới nhìn từ góc độ học vấn và quản lý ( trường hợp Đại học Sư phạm và Đại học Luật TP.HCM) , Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm TP.HCM, Số 7, tr.90
 61. Nguyễn Kim Hồng (2011), “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhìn từ góc độ trường học , Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm TP.HCM Số 31 , Tr.3
 62. Nguyễn Kim Hồng , Nguyễn Thị Bé Ba (2011), An ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm TP.HCM Số 32,  Tr. 3-15
 63. Nguyễn Kim Hồng, Huỳnh Công Minh Hùng (2013), Dạy học tích hợp trong trường phổ thông Australia,  Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm TP.HCM Số 42,  Tr.7-17