Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 1394 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tạp chí Khoa học
Nguyễn Bích Huy PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 03:44

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Bích Huy

Ngày tháng năm sinh :

14-08-1956

Quê quán :

Hà Tĩnh

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1982

Chức danh :

Phó Giáo sư

Năm công nhận : 2002
Môn giảng dạy: Giải tích

Đơn vị công tác :

Khoa Toán

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :
Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B- PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Nguyễn Bích Huy, Barhtin I.A (1980), Về sự tồn tại các nghiệm dương của phương trình phi tuyến phụ thuộc tham số, Giải tích hàm, số 14, tr.13-24 –Ulianovsk.
 2. Nguyễn Bích Huy (1981), Về bài toán chế độ tới hạn của lò phản ứng hạt nhân. Giải tích hàm, số 16, Ulianovsk, tr.67-77.
 3. Nguyễn Bích Huy (1981), Nghiệm dương của một lớp các phương trình phi tuyến, Giải tích hàm, Ulianovsk, tr.91-102.
 4. Nguyễn Bích Huy (1982), Sự tồn tại nhánh liên thông cơ bản các nghiệm dương của phương trình chứa tham số, VINITI, N0 4439 –82.
 5. Nguyễn Bích Huy (1993), On a Cauchy problem in scale of Banach spaces, Proceedings of the HoChiMinh City Mathematics Consortium, tr.38-42.
 6. Nguyễn Bích Huy (1996), On the application of a global bifurcation theorem to the reaction – diffusion systems, Nonlinear Analysis, T.M.A, v.27, 1199-1206.
 7. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (1999), Nhánh liên tục các nghiệm dương của một bài toán biên, Tạp chí Khoa học ĐHSP – TP. Hồ Chí Minh số 21-1999, tr.29-34.
 8. Nguyễn Bích Huy (1999), Global continua of Positive solutions for equations with Nondifferentiable operators. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 239, tr.449-456.
 9. Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Duy Thanh (2000), Về một lớp bất đẳng thức biến phân, Tạp chí Khoa học ĐHSP- TP. Hồ Chí Minh, số 23, tr.10-13.
 10. Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Hữu Khánh (2000), Fixed point for multivalued Increasing operators, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 250, tr.368-371.
 11. Nguyễn Bích Huy (2000), Phép tính tích phân, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM.
 12. Nguyễn Bích Huy (2001), Positive weak solutions for some semilinear elliptic equations. Nonlinear Analysis.
 13. Nguyễn Bích Huy (2001), Fixed points for increasing multivalued operators and an application to discontinuous elliptic equations, Nonlinear Analysis.
 14. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (2002), Nghiệm tuần hoàn của một lớp phương trình vi phân ôtônôm cấp 2, Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Tp. HCM, số 34, tr 7-12
 15. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (2002), Global continua of positive solutions for some boundary value problems, Demonstratio Math, 35, 303-309
 16. Nguyễn Bích Huy,Nguyễn Duy Thanh, Trần Đình Thanh (2002), Extremal solutions for a class of unilateral problems, Zeit.Anal. Anwendungen,21,371-380.
 17. Nguyễn Bích Huy(2002), Positive solutions for some semilinear elliptic equations, Nonlinear Analysis, 48, 939-945.
 18. Nguyễn Bích Huy(2002), Fixed poimts of increasing multivalued operators and an application to discontinuois elliptic equations, Nonlinear Analysis, 51, 673-678.
 19. Nguyễn Bích Huy, Đào Bảo Dũng, Nguyễn Hữu Khánh (2003), On a class of inclusions in ordered spaces, Zeit.Anal. Anwendungen, 22, 543-551.
 20. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (2004), On a eigenvalue problem involvig the one-dimentional p-Laplace, J.Math.Anal, 290, 123-131.
 21. Nguyễn Bích Huy, Nguyễn An Sum, Nguyễn Anh Tuấn (2004), A second-order cauchy problem in a scale of Banach spaces and application to Kirchhoff equations, Jdiff.Eq, 206. 253-264.
 22. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (2007), Tính liên tục của tập nghiệm yếu của phương trình logistic chứa tham số, Tạp chí khoa học, ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 12(46), 76-82.
 23. Nguyễn Bích Huy, Võ Duy Thượng (2008), Điểm bất động của ánh xạ dạng  ε - δ  co trong thang các không gian Banach, Tạp chí khoa học, ĐHSP Tp. HCM, 14(48), 32-36.
 24. Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh (2010), Các nghiệm không bị chặn của phương trình logistic và dáng điệu tiệm cẩn của chúng, Tạp chí khoa học  ĐHSP Tp.HCM ,21(55),3-10.
 25. Nguyễn Bích Huy(2010), Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân, Tạp chí khoa học  ĐHSP Tp.HCM ,24(58),96-103.

Đề tài nghiên cứu:

26. Nguyễn Bích Huy (cùng cộng sự) (2001), Ứng dụng lý thuyết phương trình toán tử trong không gian có thứ tự vào các  phương trình vá bất phương trình vi phân. Đề tài khoa học cấp Bộ.MS B2001-23-03.

27. Nguyễn Bích Huy (2008), Nhánh liên tục trong tập nghiệm của bất đẳng thức biến phân. Đề tài khoa học cấp cơ sở, MS 2008.19.24.