Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Hà Thanh PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 11:26

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Hà Thanh

Ngày tháng năm sinh :

25-09-1957

Quê quán :

Gò Công - Tiền Giang

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 2000

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Hà Thanh (1988), Phương pháp giải toán hình học giải tích. Nxb Giáo dục (viết chung)
 2. Nguyễn Hà Thanh (1996), Hàm chỉnh hình bị chặn ở địa phương và các tính chất (W), (DN), Tạp chí Thông tin Khoa học, Trường Đại học sư phạm Tp.HCM 21-24.
 3. Nguyễn Hà Thanh (1997), Tôpô Nachbin và tính đầy đủ của không gian mềm các hàm chỉnh hình lấy giá trị Frechet, Tạp chí Thông tin Khoa học, Trường ĐHSP 18-20.
 4. Nguyễn Hà Thanh (1997), Regularity and completeness of spaces of germs of Frechet –Valued holomorphic functions, Résumés, colloque Franco Vietnamien de Mathematiques,  Hồ Chí Minh ville (du 3 au 3 Mars, 1997) 28-29.
 5. Nguyễn Hà Thanh (1997), On spaces of germs of holomorphic functions on quasinormable Frechet spaces, Publ of CF.CA. Vol1 143-150.
 6. Nguyễn Hà Thanh (1998), Một phương pháp tìm x trong tổng tích phân, Tạp chí Thông tin Khoa học, ĐHSP 18 (1998).
 7. Nguyễn Hà Thanh, L.M Hải, Nguyễn Văn Khuê, (năm 1998) The propertics (W) and (DN) of spaces of entire functions of bounded type (Accepted for publ  in Acta math. Vietnamica.
 8. Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Văn Khuê (1998), Quasinormablility and asymptotic normability of spaces of entire functions of bounded type (To appear in complex Analysis and Applications, Gorden and Breach, Tokyo.)
 9. Nguyễn Hà Thanh (1999), Regularity of spaces of germs of Frechet valued bounded holomorphic functions, Acta. Math. Vietnamica 24 (1999) 117-128.
 10. Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Văn Khuê (1999), Locally bounded holomorphic functions and the mixed Hartogs theorem, Southeast Asian Bulleton of Mathematics (1999) 23:643 - 655.
 11. Nguyễn Hà Thanh (2000), Hàm chỉnh hình bị chặn và một số cấu trúc không gian các hàm nguyên và mầm hàm chỉnh hình. Luận án Tiến sĩ, bảo vệ tại Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 1016 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...