Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Từ Kỳ PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:15

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Từ Kỳ

Ngày tháng năm sinh :

12-05-1936

Quê quán : Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Học vị :

PTS Hóa học

Năm được phong : 1966

Chức danh :

Phó Giáo sư

Năm công nhận : 1984

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Từ Kỳ (1975), Tư liệu dịch: Mở đầu ngắn gọn về thuyết  hiện đại axit-bazơ. Tác giả Mitkit driian, ĐHSP Hà Nội.
  2. Từ Kỳ (1975-1976), Phân tích các chỉ tiêu than mỏ Việt Nam theo TCVN. Cơ quan chủ quản Bộ Điện - Than. Cơ quan chủ trì: Khoa Hóa, ĐHSP Hà Nội.
  3. Từ Kỳ (1975-1976), Phân tích đất –Lập bản đồ Nông hóa - Thổ nhưỡng tỉnh Hà-Nam-Ninh; thành phố Hà Nội (ngoại thành). Cơ quan chủ trì: Khoa Hóa, ĐHSP Hà Nội.
  4. Từ Kỳ (1977), Tài liệu dịch bồi dưỡng sau đại học: Những hợp chất vơ cơ bất thường. Tác giả I.N. Xemenov & I.V. Ovtrinnicov – ĐHSP Hà Nội
  5. Từ Kỳ (1977), Độ hòa tan đẳng nhiệt hệ bậc III: MNO3-HNO3-H2O ở nhiệt độ 25oC - 45oC. Tạp chí Hóa học – Quyển XV, Số 2, Viện KHVN – Hà Nội.
  6. Từ Kỳ (1978), Tài liệu dịch bồi dưỡng sau đại học: Phương pháp phân tích hóa lý trong tổng hợp vô cơ. Tác giả: V.I.Mikheera – ĐHSP Hà Nội.
  7. Từ Kỳ (đồng tác giả) (1986), Tài liệu : 300 bài tập hóa ĐC- VC - HC (dùng cho học sinh THPT và ôn thi ĐH- THCN), Sở Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 469 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2