Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trang Thị Lân PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:17

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trang Thị Lân

Ngày tháng năm sinh :

15-04-1955

Quê quán :

Hà Sơn Bình

Học vị :

Nghiên cứu sinh

Chức danh : Giảng viên chính Năm công nhận : 2001
Đơn vị công tác : Khoa Hóa
Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Trang Thị Lân (1998),  Một số suy nghĩ về việc kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng Hóa học của học sinh phổ thông. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Số 5/1998
  2. Trang Thị Lân (1998), Hình thành và phát triển khái niệm Liên kết Hóa học. Báo cáo tại Hội nghị Hóa học toàn quốc, tháng 10/1998.
  3. Trang Thị Lân, Nguyễn Xuân Trường (1998), Một số suy nghĩ về việc giảng dạy phản ứng oxy hóa khử ở lớp 10. Kỷ yếu Hội nghị khoa học của Khoa Hóa học. Trường ĐHSP Hà Nội.
  4. Trang Thị Lân, Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2000), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học phần Thực hành lý luận dạy học Hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viện trong giai đoạn mới. Báo cáo công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số CS 99/02 ĐHSP Tp.HCM tháng 11/2000.
  5. Trang Thị Lân, Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2000), Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học Hóa học. Tài liệu học tập dùng cho sinh viên ĐHSP TP.HCM.
  6. Trang Thị Lân, Nguyễn Xuân Trường (2000), Hình thành và phát triển khái niệm Axít-Bazơ ở trường phổ thông. Hóa học và Công nghệ hóa chất số 5/2000.
  7. Trang Thị Lân, Nguyễn Xuân Trường (2000),  Hướng dẫn sinh viên cách sử dụng thí nghiệm Hóa học trong dạy học. Hội thảo “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm Hóa học” của Khoa Hóa học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc -Hà Nội.
  8. Trang Thị Lân, Trịnh Văn Biều, Lệ Trọng Tín, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2000), Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học Hóa học. Hội thảo khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm Hóa học của Khoa Hóa học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc”  - Hà Nội 12/2000.
  9. Trang Thị Lân, Nguyễn Xuân Trường (2001), Hình thành và phát triển một số khái niệm Hóa học cơ bản ở trường phổ thông. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  10. Trang Thị Lân, Trịnh Văn Biều, Lê Trọng Tín, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2001), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học phần “Thực hành lý luận dạy học Hóa học”- Tạp chí Khoa học số 26/2001 Trường ĐHSP Tp.HCM.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 567 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2